BickFoto zieht gerade um nach Deutschland, die Seite wird nach und nach angepasst.

 

 

 

Trykksaker:

Annonse, Brosjyre, Reklame, standard - sats                                                               2.275,-kr     

Annonse, Brosjyre, Reklame, en hel side                                                                      2.892,-kr

Annonse, Brosjyre, Reklame, dobbelside                                                                      3.790,-kr

Annonse, Brosjyre, Reklame, forside                                                                             4.260,-kr

Prisene gjelder alle trykksaker som aviser, magasiner, brosjyrer eller årsmeldinger.

 

Bøker:

Bøker, en halv side eller mindre                                                                                              1.950,-kr 

Bøker, opp til en hel side                                                                                                         2.550,-kr 

Bøker, dobbelside                                                                                                                    3.250,-kr

Bøker, forside                                                                                                                           3.650,-kr    

Prisene gjelder engangsbruk, ved opptrykk av bøker (flere opplag) beregnes det 50%  av utgangsprisen.

Volum - rabatt: 3-6 bilder, 10% 7-10 bilder, 15% 11 eller flere 20%. 

Andre bruksområder:

 

Nettbruk                                                                                                                                    1.580,-kr  

Messebanner                                                                                                                            5.290,-kr

Foto-vegg                                                                                                                                   5.450,-kr

 

 

Betingelser for bruk av arkivbilder.

Ved publisering av bilder skal fotografens navn oppgis som kilde:

Thomas Bickhardt© BickFoto.

 

Korrekt kildehenvisning er angitt på bilde ellers i fil-informasjonen. Ved mangelfull eller feilaktig kildehenvisning beregnes 6.000,-kr  tilleggs-honorar. 
Bildene må ikke lånes ut til, stilles til disposisjon for eller videreselges til en tredje part uten etter egen avtale med BickFoto. 

Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk arkivering, lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med BickFoto. Ved publisering av manipulerte bilder skal dette angis i kildehenvisningen med 'Montasje' eller 'M'-symbol. 

Bildene formidles vanligvis i form av datafiler. BickFoto påtar seg intet økonomisk ansvar ved evt. feil i bildetekster/etiketter på utlånte bilder. 
Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket. 

Lån av bilder gir ingen automatisk rett til publisering. Om publiseringen krever tillatelse fra avbildede personer er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas. Om motivet omfatter kunstverk på en slik måte at publisering krever tillatelse fra/vederlag til kunstneren er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas. 

Enhver bildebruker er selv i alle henseende ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder.  

 

Ved bruk av bilder uten tillatelse/ avtale beregnes det bruken + 100% tillegg.