BickFoto zieht gerade um nach Deutschland, die Seite wird nach und nach angepasst.

 

 

Fotooppdrag utføres etter avtale med kunden i følgende trinn:

 

1.    Behovsanalyse sammen med kunden hvor det avklares målsetting og ønsket resultat

2.    Planlegging av foto-oppdraget

3.    Gjennomføring

4.    Redigering av bilder og digital etterbehandling (standard)

5.   Levering på USB  eller Dropbox

 

Alle fotooppdrag beregnes etter døgnsatser  og er sammensatt av ca. 60% fotografering og 40% etterbehandling av bilder.

 

1.  Fotooppdrag en halv dag                                 9.890,-kr

2.  Fotooppdrag en hel dag                                 17.850,-kr

 

Digital etterbehandling utover ordinær standart beregnes etter timesatser.

3.  Timesats, digital etterbehandling                 990,-kr

 

Prisene er uten mva.

 

Ved publisering av bilder skal fotografens navn oppgis som kilde:

Thomas Bickhardt© BickFoto. 

 

Korrekt kildehenvisning er angitt på bilde ellers i fil-informasjonen. Ved mangelfull eller feilaktig kildehenvisning beregnes 6.000,-kr  tilleggs-honorar.