Fotooppdrag utføres etter avtale med kunden i følgende trinn:

 

1.    Behovsanalyse sammen med kunden hvor det avklares målsetting og ønsket resultat

2.    Planlegging av fotooppdraget

3.    Gjennomføring

4.    Redigering av bilder og digital etterbehandling (standard)

5.   Levering på USB  eller Dropbox

 

Alle fotooppdrag beregnes etter døgnsatser  og er sammsatt av ca. 60% fotografering og 40% etterbehandling av bilder.

 

1.  Fotooppdrag en halv dag                                 9.890,-kr

2.  Fotooppdrag en hel dag                                 16.650,-kr

 

Digital etterbehandling utover ordinær standart beregnes etter timesatser.

3.  Timesats, digital etterbehandling                 990,-kr

 

Prisene er uten mva.